Definities:

 • Met deelnemer wordt de consument bedoeld die de actiecodes invult en daardoor meedoet met de loting van de winactie.
 • Deelnemende winkeliers zijn de winkels in het Piazzacenter, die een pakket hebben gekocht bij de aanbieder en elke consument bij een besteding van €10 euro een voucher geven (met een maximum van 5 vouchers per keer).
 • Met de Aanbieder word BDUmedia bedoeld.

Algemene voorwaarden deelnemende winkeliers:

 • Inschrijven voor de actie is mogelijk gedurende de periode vanaf woensdag 27 september tot zaterdag 28 oktober. Het inschrijven kan via de website winwekenpiazza.nl of door het papieren inschrijfformulier te voorzien van een paraaf en in te leveren bij BDUmedia.
 • Bij het aangaan van het contract (inschrijven voor de actie), bent u -de deelnemende winkel- verplicht het afgesproken bedrag te betalen, mits de actie daadwerkelijk wordt gehouden.
 • De organisatoren hebben de bevoegdheid om voor week 46 de actie niet door te laten gaan. Dan worden de vooraf afgesproken contracten met de deelnemers nietig verklaard.
 • Factureren van de contracten gebeurt rond het begin van de actie.
 • Bij deelname is de winkelier verplicht om elke consument bij een besteding van €10 euro een voucher te geven. Maximaal mogen er 5 vouchers per klant per aankoop worden afgegeven.
 • Nieuwe vouchers (1.000) kunnen voor €15 euro bijgekocht worden bij de BDU.  
 • Halverwege de actie veranderen van pakket is mogelijk in overleg met de BDU.

Spelvoorwaarden deelnemende consumenten:

 • Deelname aan de Winweken Piazza is mogelijk gedurende de looptijd van de actie.
 • Elke week vindt er een loting plaats. Deelnemers maken kans op verschillende prijzen (zie site). 
 • Deelnemers moeten minimaal 16 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijke voogd voor deelname.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Dan is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te selecteren.
 • De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 • De consumenten maken kans op de prijzen door bij betreffende winkels voor minimaal €10 euro te besteden. Bij elke bestede €10 euro krijgt de consument een voucher. Deze kunnen worden ingediend door de actiecode in te vullen op de site winwekenpiazza.nl.
 • Om in aanmerking te komen voor de verschillende prijzen, moet het e-mailadres of/en het telefoonnummer volledig en naar waarheid ingevuld zijn. De Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor de uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.
 • Alleen als je een winnaar bent, ontvang je per e-mail een bevestiging van de gewonnen prijs. Bij het aannemen van de prijs geeft de winnaar toestemming om op een foto te worden gezet en bekend te worden gemaakt via FaceBook, de Stad Gorinchem en winwekenpiazza.nl.
 • De winnaar kan tot uiterlijk één week na bekendmaking aanspraak maken op de uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
 • De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de actie of de aanwijzing van de winnaar.
 • De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de spelvoorwaardes handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de loting of het verloop van de loting op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kunnen aan de BDUmedia gericht worden.